ابزارهای ابتدایی و کاربردی تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت

نحوه رسم خطوط روند

کانال ‌ها

نحوه استفاده از خطوط روند در معاملات

جمع بندی از آنچه تا به اینجا آموختیم

الگوهای شمعی

شمع‌ها و الگوهای شمعی

ساختار شمع‌ها

الگوهای شمعی بخش مقدماتی

الگوهای شمعی منفرد

الگوهای دوتایی

الگوهای شمعی سه تایی

الگوهای شمعی و حمایت و مقاومت

فیبوناچی

اعداد فیبوناچی

چگونه از سطوح اصلاحی فیبوناچی استفاده کنیم

سطوح اصلاحی فیبوناچی تایید قطعی نیستند

سطوح اصلاحی فیبوناچی بهمراه حمایت و مقاومت

میانگین متحرک

میانگین متحرک - میانگین متحرک ساده و نمایی

جهت روند را با میانگین متحرک پیدا کنید

استفاده از میانگین متحرک بعنوان حمایت و مقاومت داینامیک

نوار میانگین متحرک

اندیکاتورهای پرکاربرد

اندیکاتور استوکستیک (Stochastic)

اندیکاتور RSI

اندیکاتور MACD

اندیکاتور bollinger bands

اندیکاتور ADX (شاخص میانگین جهت‌دار)

اندیکاتور Williams %R

اندیکاتور MFI