چگونه از سطوح اصلاحی قیبوناچی در معامله استفاده کنیم

قبل از یادگیری سطوح فیبوناچی نکته‌ای که باید بخوبی بدانیم آنست که ابزار فیبوناچی بهترین عملکرد را در زمان روند صعودی و یا نزولی دارد.

استفاده اصلی از نقاط اصلاحی زمانی است که سهم به سطح حمایت فیبوناچی برخورد کرده و باز می‌گردد که در اینجا ما خرید می‌کنیم. زمانی هم که به سطح مقاومت برخورد می‌نماید ما سهم خود را می‌فروشیم.

سطوح اصلاحی فیبوناچی بعنوان یک پیش‌بینی برای نقطه‌ای که قیمت در ‌آن اصلاح خواهد داشت.

یافتن سطوح اصلاحی فیبوناچی

برای یافتن این نقاط باید ابتدا موج بالایی و موج پایینی را مشخص کنید.

موج بالایی یعنی شمعی که از سمت راست و چپ حداقل 2 شمع دارای بیشترین قیمتی پایین‌تر از این شمع باشند.

موج پایینی یعنی شمعی که از سمت راست و چپ حداقل 2 شمع دارای کمترین قیمتی پایین‌تر از این شمع باشند.

زمانی که روند نزولی بود بر روی موج بالایی کلیک کرده و تا موج پایینی موس را پایین آورید.

زمانی که روند صعودی بود دقیقاً برعکس این عمل را انجام دهید. بر روی موج پایینی کلیک کرده و موس را تا موج بالایی، بالا برید.

 

حالا برای اینکه مفهوم سطوح فیبوناچی را بهتر درک کنیم به این مثال‌ها دقت کنید

روند صعودی:

در شکل زیر چارت قیمت سهام خودرو (شرکت ایران خودرو) را مشاهده می‌کنید.

خطوط اصلاح فیبوناچی

در اینجا ما با مشخص کردن موج پایینی و موج بالایی و اتصال نقطه پایینی به نقطه بالایی سطوح اصلاحی  را ترسیم کرده‌‌ایم.

همانطور که می‌بینید سطوح ما عبارتند از 0.236، 0.382، 0.5، 0.618، 0.764.

حالا انتظار ما این است که در صورتی که نمودار از سطح مشخص شده عبور نکرده و شروع به اصلاح نمود، سطح پایینی بعنوان یک حمایت عمل خواهد کرد و یک قیمت بالقوه برای خرید می‌باشد.

در صورتی که قیمت ها از نقطه مقاومت عبور کرده و شما شاهد شمع‌های تایید کننده بعدی هم باشید این موضوع یک سیگنال تایید برای خرید است.

روند نزولی:

در نموداری که مشاهده می کنید سهم خودرو در بازه بهمن 96 تا شهریور 97 نمایش داده شده است.

همانطور که مشاهده می‌کنید در اینجا بدلیل اینکه روند نزولی بوده خط رسم شده از موج بالایی به سمت موج پایین رسم گردیده است. مانند روند نزولی نرم افزار رسم چارت سطوح را به شما نمایش می‌دهد.

در روند نزولی انتظار این است که در صورتی که قیمت در یک سطح اصلا شده و شروع به افت نماید فرصتی است تا فروشندگان در آن نقطه اردرهای فروش خود را قرار داده و سهم افت کند.

اگر افراد زیادی به سطوح اصلاحی نگاه کرده و توقع اصلاح در آن نقاط را داشته باشند، بدلیل قرار دادن سفارش ها در این سطوح، قیمت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

در نظر داشته باشید که قیمت‌ها همیشه از سطوح اصلاحی عبور نکرده و ممکن است در میان این سطوح نوسان کنند.

بیاد داشته باشید که همیشه استفاده از سطوح فیبوناچی به این سادگی نیست. ممکن است افراد در حوالی این سطوح سفارش گذاری کرده و قیمت هیچگاه به نقطه مورد نظر شما نرسد.