نوار میانگین متحرک

نوار میانگین متحرک به مجموعه‌ای از اندیکاتورهای میانگین متحرک با بازه زمانی متفاوت گفته می‌شود که روی نمودار رسم می‌گردد.

علت اصلی انتخاب این ابزار، استفاده از مجموعه‌ای از اندیکاتورهای میانگین متحرک بجای یک یا دو نوع از این اندیکاتور است. در این حالت شما تعداد زیادی از این اندیکاتور (بین 6 تا 16) را بر روی نمودار خود رسم می‌کیند. تمام این اندیکاتورها بر روی یک نمودار رسم می‌شود!

نوار اندیکاتور میانگین متحرک

معامله گران با توجه به فاصله میان خطوط و نیز شکل نوار می‌توانند درباره نوع روند قضاوت کنند. همچنین با مشاهده این نوار نواحی اصلی مقاومت و حمایت را تشخیص می‌دهند.

چگونه نوار میانگین متحرک را بر روی نمودار خود رسم کنیم؟

سوال متداول در این بخش این است که: چند میانگین متحرک را بر روی نمودار نمایش دهیم؟

بستگی به خود شما دارد. بعضی از معامله گران علاقه دارند که بین 6 تا 8 نموار از میانگین متحرک ساده را برو روی نمودار رسم کنند. در این حالت این افراد فاصله بین این بازه ها را 9 و یا 10 روزه در نظر می‌گیرند، مثلاً 9، 18، 27، 36، 45 و 54 روزه.

برخی دیگر از معامله‌گران علاقه دارند که 16 و یا بیش از 16 اندیکاتور میانگین متحرک ساده را در بازه 20 تا 200 روزه رسم کنند.

استدلال اصلی در رابطه با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک با بازه طولانی‌تر، داشتن دید دقیقتر نسبت به روند کلّی است.

برخی از معامله‌گران علاقه دارند که بجای میانگین متحرک ساده، از میانگین متحرک نمایی استفاده کنند.

بنابراین تعداد و نوع اندیکاتور کاملاً به ترجیحات شما وابسته است.

امکاناتی که برای ساخت نوار میانگین متحرک در اختیار شما بوده و قادرید آنها را تنظیم کنید:

  • مشخص کردن بازه زمانی مربوط به اندیکاتور
  • انتخاب نوع اندیکار میانگین متحرک که ساده و یا نمایی باشد.

 

هر چقدر بازه زمانی انتخابی شما کوچکتر باشد، نوار شما نسبت به قیمت‌ها حساسیت بیشتری خواهد داشت و در نمودار به قیمت‌ها نزدیک‌تر خواهد بود.

چگونه با نوار میانگین متحرک معامله کنیم؟

  1. فاصله گرفتن نوارهای میانگین متحرک سیگنالی است در رابطه با پایان روند

زمانی که اندیکاتورهای میانگین متحرک از هم فاصله گرفته و فضای میان آنها گسترش می‌یابد، این انتفاق سیگنالی است مبنی بر اینکه قیمت‌ها تغییر زیادی کرده و پایان روند نزدیک است.

به هر یک از اندیکاتورهای میانگین متحرک بعنوان آهنربایی نگاه کنید که بقیه را جذب می‌کند. این اندیکاتورها نمی‌خواهند برای طولانی مدت از هم فاصله گرفته و دور شوند.

  1. برخورد میان اندیکاتورهای میانگین متحرک سیگنالی است در رابطه با شروع روند جدید

زمانی که اندیکاتورهای میانگین متحرک شروع به همگرایی و نزدیک شدن به هم کرده و با یکدیگر برخورد ‌می‌کنند، تغییر در روند محتمل است.

بعد از اینکه تغییرات قیمتی شدید در یک جهت خاص آغاز شد، متوجه خواهید شد که اندیکاتورهای میانگین متحرک با بازه کوتاهتر زودتر به همدیگر نزدیک می‌شوند. سرعت نزدیک شدن اندیکاتورهای میانگین متحرک با بازه طولانی تر(مثلاً 30 روزه) پایین‌تر است.

  1. اندیکاتورهای میانگین متحرک موازی نشانگر قدرت بالاتر روند هستند

زمانی که اندیکاتورهای میانگین متحرک با همدیگر موازی بوده و فضای میان آنها با یکدیگر برابر است، یعنی روند فعلی قدرت زیادی دارد.

نگاهتان را از فاصله‌های میان اندیکاتورهای میانگین متحرک بر ندارید

بعضی از معامله‌گران دچار این اشتباه می‌شوند که صرفاً به تقاطع اندیکاتوهای میانگین متحرک نگاه می‌کنند. در حالیکه توجه کردن به فاصله میان این اندیکاتورها نیز اهمّیّت زیادی دارد.

نحوه قرار گرفتن اندیکاتورهای کوتاه مدت نسبت به اندیکاتورهای بلند مدت، نشان دهنده جهت روند است (نزولی، ، خنثی، صعودی).

فاصله میان اندیکاتورها نشان‌دهنده میزان قدرت روند است(ضعیف، خنثی، قدرتمند).