ساختار شمع‌های ژاپنی

وقت آن رسیده که ساختار این شمع ها را با توجه به بخش‌های مختلف دسته بندی کنیم.

شمع ها مثل آدم‌ها دارای سایزها و اندازه های مختلفی هستند. وقتی به شمع‌ها رسیدید هیچ چیز جای بررسی کردن سایز شمع‌ها را نمی‌گیرد!

اندازه‌های بلند نشان دهنده‌ی خرید و یا فروش قدرتمند است. هر چقدر این بدنه بلندتر باشد نشان‌دهنده‌ این حقیقت است که در یک کشمکش شدیدتر فروشنده‌گان و یا خریداران قدرت را بدست گرفته اند.

هرچقدر بدنه شمع کوتاه تر باشد نشاندهنده کشمکشی کم شدت‌تر خواهد بود.

شمع بلند و سفید رنگ نشان‌دهدنده فشار خرید قدرتمند است. هرچقدر طول شمع بیشتر باشد فاصله قیمت پایانی از قیمت باز شدن بیشتر خواهد بود.

این موضوع نشان می‌دهد که خریداران بصورت تهاجمی دست به خرید زده و اردرهای فروش را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته‌اند. پس فروشندگانی که در هنگام بازشدن سهم خود را فروخته‌اند حسرت زده و خریداران در آن قیمت بسیار خوشحال خواهند بود!

شمع بلند و سیاه رنگ (قرمز رنگ و یا تو پر) نشان دهنده فشار فروش است. هر چقدر طول شمع بیشتر باشد فاصله قیمت پایانی از قیمت باز شدن بیشتر خواهد بود.

این  موضوع نشان می‌دهد که فروشندگان به شکل تهاجمی اقدام به فروش کرده‌اند. حالا فروشندگانی که در زمان بازشدن سهم را فروخته‌اند خوشحال و خریداران ابتدایی مغموم‌اند!

سایه‌های راز آلود

سایه‌هایی بالایی و پایینی شمع ها موجوداتی اسرار آمیزند! که به ما سرنخ‌هایی در رابطه با بازه معاملاتی می‌دهند.

سایه‌ بالایی نمایانگر سقف قیمت می باشد. سایه پایینی نشان دهنده کف قیمت می باشد.

سایه‌های بلند نشان دهنده این است که معاملات از قیمت بازگشایی فاصله گرفته ولی دوباره به آن نزدیک شده است.

سایه‌های کوتاه به ما می گوید که بسیار از معاملات در نزدیکی قیمت بازگشایی رخ داده است.

در صورتی که شمع دارای سایه بالایی بلند بوده امّا سایه پایینی آن کوتاه باشد یعنی خریداران قیمت خرید بالایی را پیشنهاد کرده‌اند امّا این قدرت خرید نتوانسته به حجم فروش و قیمت های پیشنهادی فروشندگان غلبه کند.

در صورتی که مشع دارای سایه پایینی بلند و سایه بالایی کوتاه باشد یعنی فروشندگان قیمت های پایینی پیشنهاد داده امّآ به دلایلی خریداران توانسته اند بر عرضه در این قیمت ها غلبه کنند و قیمت دوباره رشد کرده است.