الگوهای شمعی منفرد

یادگیری الگوهای شمعی منفرد به ما کمک می‌کند که تغییر روند را تشخیص دهیم.

در این آموزش 4 نوع از الگوهای اصلی را توضیح خواهیم داد.

الگوهای شمعی منفرد: الگوی چکش و “مرد به دار آویخته شده”

ظاهر چکش و “مرد به دار آویخته شده” دقیقاً مانند یکدیگر است امّا از لحاظ تفسیری معنای کاملاً متفاوتی دارند.

هردوی اینها دارای بدنی کوچک و زیبا بوده (سفید یا سیاه)، سایه‌ پایینی هر دو بلند بوده و سایه بالایی آنها وجود نداشته یا بسیار کوتاه است.

الگوی شمعی چکش و مرد به دار آویخته شده

هنگامی که چکش در روندهای نزولی ایجاد می‌شود نشان دهنده تغییر روند است. اسمش را چکش گذاشته‌اند چون روند نزولی را با ضربه خود متوقف می‌کنه!

 همانطور که دربالا که نمودار سهام فنرژی (گسترش صنایع انرژی آذآب) می باشد مشاهده می‌کنید پس از ایجا چکش، سهم یک صعودی عالی داشته است.

زمانی که قیمت افت می‌کند، چکش به ما این سیگنال را می‌دهد که احتمال توقف روند نزولی و تغییر آن وجود دارد.

هرچقدر سایه پایینی بلندتر باشد یعنی فروشندگان زیادی پشت سر گذاشته شده و خریداران توانسته‌اند بر حجم عرضه غلبه کنند.

صرف دیدن یک چکش در روند نزولی سفارش خرید نگذارید. در صورتی که باز مشاهده کردید که تقاضا زیاد است اطمینان شما را بالاتر خواهد برد.

یک راه اطمینان مناسب این است که شمع بعدی در قیمت بالاتری نسبت به چکش قبل از آن بسته شود.

نحوه شناسایی الگوی چکش

  • طول سایه تقریباً 2 تا 3 برابر بدن شمع است.
  • سایه بالایی بسیار کوچک بوده یا اصلاً وجود ندارد.
  • رنگ بدن خیلی مهم نیست.

 

مرد به دار آویخته شده نشان‌دهنده توقف صعود و شروع نزول می باشد. همچینین می‌تواند نشان‌دهنده رسیدن به یک مقاومت قدرتمند باشد.

زمانی که قیمت‌ها در حال رشد است “مرد به دار آویخته شده” نمایانگر قدرت یافتن فروشندگان است.

هر چقدر سایه‌ پایینی بلندتر باشد یعنی فروشندگان با قیمت پایین‌تری پیشنهاد گذاشته‌اند. امّا خریداران توانسته‌اند با تقاضای خود قیمت را به نقطه باز شدن نزدیک کنند.

ایجاد این الگو زنگ خطری است که به ما می‌گوید که احتمالاً سهم رشد خود را متوقف کرده و ممکن است که روند تغییر کند.

نحوه شناسایی “مرد به دار آویخته شده”

  • سایه پایینی 2 تا 3 برابر بدنه است.
  • سایه بالایی بسیار کوتاه بوده و یا اصلاً وجود ندارد.
  • رنگ بدنه اهمیتی ندارد امّا سیاه بودن آن نشان‌دهنده احتمال بالاتر نزول نسبت به حالت سفید است.

 

الگوهای شمعی منفرد: چکش برعکس و ستاره دنباله‌دار

چکش برعکس و ستاره دنباله دار هم از لحاظ ظاهر مشابه یکدیگرند. تنها تفاوت میان این دو صعودی و یا نزولی بودن روند است.

چکش برعکس سیگنال اتمام روند نزولی را به ما می‌دهد.

ستاره‌ دنباله‌ دار به سیگنال اتمام روند صعودی را به ما می‌دهد

هر دو الگو دارای بدن‌های کوچک بوده، سایه بالایی آنها بلند و سایه پایینی نداشته و یا بسیار کوتاه است.

الگوی شمعی چکش برعکس و ستاره دنبالهدار

چکش برعکس معمولاً زمانی رخ میدهد که قیمت‌ها در روند نزولی در حال افت می‌باشد. ظهور این الگو بیانگر احتمال اتمام روند نزولی است. سایه بلند این شمع به معنی آنست که خریداران سعی داشته‌اند که قیمت‌های بالاتری پیشنهاد دهند.
با مشاهده پیشنهادهای با قیمت بالا، بعضی از فروشندگان هم وسوسه شده و تصمیم گرفته‌اند که سهم خود را بفروشند.

با وجود این فروشندگان قدرت بیشتری داشته‌اند و موفق شده‌اند قیمت را نزدیک به قیمت بازگشایی نگهدارند. چون قیمت افت نداشته و یا افت آن جزئی بوده، این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده اتمام روند نزولی باشد.

 

ستاره‌ دنباله‌ دار در روند صعودی ایجاد می‌شود و ظاهری دقیقاً مشابه با چکش برعکس دارد.

ستاره دنباله دار به ما می‌گوید که قیمت‌ها در پایین‌ترین قیمت روز بازشده، رشد کرده امّا بدلیل فروش دوباره به قیمت باز شدن نزدیک شده است.

این اتفاق یعنی خریداران نتوانسته‌اند به فشار فروش غلبه کنند و هشدار می‌دهد که احتمال اتمام روند صعودی وجود دارد و خریداران کم شده‌اند.