الگوهای شمعی دوتایی

در درس قبل الگوهای شمعی انفرادی توضیح داده شد. الگوهای شمعی دوتایی نسبت به الگوهای انفرادی‌ معتبرتر بوده و در زمان تحلیل آنها احتمال خطا کمتر می‌باشد. 

بیاد داشته باشید که در تمامی تحلیل‌ها ما با احتمالات سر و کار داریم یعنی حتی اگر 90% احتمال درست بودن یک تحلیل وجود داشته باشد، ممکن است همان اتفاقی که 10% احتمال خطا داشته است به واقعیت تبدیل شود.

در این بخش به توضیح مهمترین الگوهای می‌پردازیم.

الگوهای شمعی دوتایی: الگوی شمعی پوششی

الگوهای شمعی - الگوی پوششی

الگوی پوششی صعودی زمانی شامل دو شمع است که هنگام ظهور از احتمال شروع روند صعودی خبر می‌دهد.

این الگو زمانی ظاهر می‌شود که یک شمع صعودی بلند بلافاصله بعد از یک شمع نزولی ظاهر می‌شود.

شمع دوم(شمع صعودی) شمع نزولی را “پوشش” می‌دهد. این یعنی خریداران قدرت گرفته و در “حال قورت دادن” سفارش‌های فروش هستند.

در طرف مقابل الگوی پوششی نزولی دقیقاً در نقطه مقابل قرار دارد.

این نوع الگو معمولاً در روندهای صعودی رخ می دهد. در این الگوی یک شمع نزولی بلند بلافاصله بعد از یک شمع صعودی ظاهر می‌شود. شمع نزولی در این الگو، شمع صعودی را “پوشش” می‌دهد.

این الگو به این معناست که قدرت فروشندگان زیاد شده و احتمال شروع یک روند نزولی قوی بالاست.

الگوهای شمعی دوتایی: الگوی شمعی موچین

الگوهای شمعی - الگوی موچین

دو نوع الگوی موچین وجود دارد که هر دو سیگنالی مبنی بر تغییر روند هستند.

موچین پایینی در روند نزولی شکل می‌گیرد و موچین بالایی در روند صعودی بوجود می‌آید. هر دوی این الگوها به ما می‌گویند که بزودی امکان دارد که روند تغییر کند.

همونطور که از اسم این الگوها پیداست ظاهرشان شبیه به موچین است!

انواع الگوی موچین

بهترین موچین‌ها این ویژگی‌ها را دارند:

در بهترین حالت، اولین شمع در جهت روند است، مثلاً اگر روند نزولی باشد شمع اول نیز نزولی است.

در بهترین حالت دومین شمع دقیقاً در خلاف جهت روند است، مثلاً اگر روند نزولی است شمع دوم صعودی است.

در بهترین حالت سایه‌های هر دو شمع سایز برابری دارند.

در بهترین حالت شمع‌های موچین بالایی دارای بالاترین قیمت یکسان و شمع‌های موچین پایینی دارای پایین‌ترین قیمت یکسان هستند.